Oferta

Ilość oddziałów:

 • I - 3 latki
 • II - 3,4 latki
 • III - 4 latki
 • IV - 4 latki
 • V - 4,5 latki
 • VI- 3 latki
 • VII- 5 latki
 • VIII- 5 latki
 • IX- 6 latki
 • X- 6 latki
 • XI - 6 latki 

Godziny otwarcia: 6:00- 16:00

Opłaty: zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 14, ust. 5 i 5a wprowadza się następujące zmiany o korzystaniu ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Police, wg. których opłaty za zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze są następujące:

  • 1) 6.00 - 7.00 - 1 zł
  • 2) 7.00 - 8.00 - 1 zł
  • 3) 8.00 - 9.00 - 1 zł
  • 4) 9.00 - 14.00 - bezpłatnie
  • 5) 14.00 - 15.00 - 1 zł
  • 6) 15.00 - 16.00 - 1 zł

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie ponoszą kosztów związanych z pobytem.

Dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci: 6 zł

Bazpłatne zajęcia dodatkowe:

    • zajęcia logopedyczne - zgodnie z potrzebami dzieci,
    • język angielski - we wszystkich grupach : środy, czwartki, piątki
    • gimnastyka ogólnorozwojowa -wtorki (grupy starsze )
    • katecheza - dwa zajęcia w tygodniu (grupy starsze, zajęcia dobrowolne),
    • zajęcia rewalidacyjne - zgodnie z potrzebami dzieci.
    • wczesne wspomaganie - zgodnie z potrzebami dzieci,
    • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zgodnie z potrzebami dzieci 

Program i metody nauczania realizowane w przedszkolu:

W bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna placówki postanowiła realizować następujące programy edukacyjne: "Wokół przedszkola" autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej oraz "Kocham Przedszkole" autorstwa: Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewskiej-Mieszek.  Dyrektor placówki zatwierdziła wymienione programy do realizacji na rok szkolny 2018 / 2019.

Oprócz wymienionych programów nauczyciele realizują następujące metody nauczania: „Dziecięca matematyka” – profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, "Nazywanie świata" - odimienna nauka czytania wg Ireny Majchrzak, „Kinezjologia edukacyjna” – gimnastyka mózgu wg Paula E. Dennisona, "Edukacja Przez Ruch" wg Doroty Dziamskiej, program profilaktyczno - wychowawczy "Spójrz inaczej", metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne, metoda projektów, elementy metody Marii Montessori.

Portale Edukacyjne