Kolejne ogłoszenie w sprawie dyżuru letniego

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2020 18:00

Szanowni Państwo!

Od 1 lipca przedszkole zaczyna pracę w trybie wakacyjnym/urlopowym w budynku „A” przy ul. Przyjaźni 1. W związku z tym w najbliższych dniach powiadomimy rodziców dzieci zapisanych na dyżur letni o zmianach organizacyjnych. Jednocześnie otrzymają Państwo na podane w deklaracjach maile informacje o płatnościach za dyżur letni / zwroty za nieobecności  będą odliczane wraz z płatnościami  w nowym roku szkolnym/.  Podane kwoty prosimy wpłacać na konto przedszkola najpóźniej do dnia 29.06.2020 r. Brak wpłaty będzie jednoznaczny z rezygnacją z dyżuru. Jednocześnie przypominamy, iż w trakcie dyżuru obowiązują nas wytyczne organizacyjne GIS oraz MEN. Prosimy również o:

Ø  niezwłoczne powiadomienie placówki w przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, co uniemożliwi korzystanie dziecka z dalszej opieki w przedszkolu

Ø  zgłaszanie wszelkich stanów chorobowych oraz pilne odbieranie dziecka chorego z przedszkola

Ø  skuteczne poinformowanie placówki o rezygnacji z przyznanego miejsca z 5 dniowym wyprzedzeniem

Ø  informowanie placówki o nieobecnościach dziecka z innych powodów niż choroba z jednodniowym wyprzedzeniem

Ø  uaktualnianie telefonów kontaktowych w przypadku ich zmiany oraz pozostawanie w kontakcie telefonicznym na czas pobytu dziecka w przedszkolu

 

W przypadku braku otrzymania wiadomości mailowej – prosimy o kontakt telefoniczny, najpóźniej do dnia 26.06.2020 r.

Portale Edukacyjne